Първична обработка на данни, Презентация по Статистика, Икономика - Pomagalo.com
Първична обработка на данни
Презентация по Статистика използван в град Пловдив в Технически университет- София, филиал Пловдив , ФМУ специалност Машино и уредостроене в дисциплина Стохастични процеси в 2 курс

Материалът включва определяне на: популация; случайна извадка; честотно разпределение; хистограма; кумулата; процентил; медиана; квартил; квинтил; квартилна диаграма...


Изтегли Прочети
vvsh
Качен: 06.01.2013

Страници: 26 Сваляния: 21 Думи: 4317 Символи: 16938

Тук ще видите примерни търсения. Натиснете на желаното от вас за да го използвате.