Нематериални активи. Понятие и класификация. Документално оформяване на постъплението и намаляването на капитала, Курсова работа по Счетоводство, Икономика - Pomagalo.com
Нематериални активи. Понятие и класификация. Документално оформяване на постъплението и намаляването на капитала
Курсова работа по Счетоводство използван в град Бургас в Бургаски свободен университет , Център по икономически и управленски науки специалност Маркетинг при Васил Янков в дисциплина Счетоводство I част в 2 курс

Нематериалните активи имат разнообразен състав и различно предназначение. Повечето от тях са интелектуални продукти и носят определена финансова изгода. Например:патенти, лицензи, фирмени продукти от развойна дейност, програмни продукти и други....


Изтегли Прочети
ДАНИЕЛА
Качен: 21.11.2012

Страници: 9 Сваляния: 35 Думи: 1416 Символи: 8856

Тук ще видите примерни търсения. Натиснете на желаното от вас за да го използвате.