Телетрафично проектиране, Проект по Комуникационна техника и технологии, Технически науки - Pomagalo.com
Телетрафично проектиране
Проект по Комуникационна техника и технологии използван в град Русе в Русенски университет "Ангел Кънчев" , Факултет електротехника, електроника и автоматика специалност Комуникационна техника и технологии при радев в дисциплина телетрафично проектиране в 3 курс

Да се намери диаграма на преходите за показаната вероятностна матрица с помощта на програмен продукт, да се намерят установените състояния за съответната система с меода на Грасман и метода на Якоби. Точността за итерационния метод на Якоби да бъде...


Изтегли Прочети
Таня Димова
Качен: 10.11.2012

Страници: 12 Сваляния: 19 Думи: 1469 Символи: 6956

Тук ще видите примерни търсения. Натиснете на желаното от вас за да го използвате.