Статистически анализ, Курсова работа по Статистика, Икономика - Pomagalo.com
Статистически анализ
Курсова работа по Статистика използван в град Варна в ВСУ "Черноризец Храбър" , международна администрация и управление специалност МИО при доц. Иво Лазаров в дисциплина Статистика в 3 курс

Статистически анализ на данни чрез корелационен коефициент на Фехнер. Коефициентът на корелация е индекс, който описва до каква степен две множества от стойности са линейно свързани...


Изтегли Прочети
Elena Vangelova
Качен: 21.02.2015

Страници: 6 Сваляния: 19 Думи: 274 Символи: 1482

Тук ще видите примерни търсения. Натиснете на желаното от вас за да го използвате.