Корелационен анализ. Корелационен коефицент на Пирсън. Приложение., Курсова работа по Статистика, Икономика - Pomagalo.com
Корелационен анализ. Корелационен коефицент на Пирсън. Приложение.
Курсова работа по Статистика използван в град Варна в ВСУ "Черноризец Храбър" , Хуманитарни науки и изкуства специалност Психология в дисциплина Социална психология в 2 курс

Анализът се използва за тестване на хипотезата за статистическа зависимост. Ако повишаването на нивото на една променлива е съпроводено с повишаването на нивото на друга, то имаме положителна корелация.Променливите могат да бъдат тестове, наблюдения...


Изтегли Прочети
dobotop2004
Качен: 30.05.2013

Страници: 9 Сваляния: 160 Думи: 1242 Символи: 6763

Тук ще видите примерни търсения. Натиснете на желаното от вас за да го използвате.