Column 'school_type' in where clause is ambiguous
SELECT `ts`.`text_id` FROM texts_specification AS `ts` JOIN `texts_comments_counts` AS `tc` ON `tc`.`target_id` = `ts`.`text_id` WHERE `city_id` = "2" AND `school_id` = "35" AND `category_id` IN ('14', '271', '272', '273', '274', '275', '276', '277', '278', '279', '280', '281', '282', '283', '284', '285', '286', '287', '288', '289', '290', '291', '292', '293', '294', '295', '296', '297', '298', '299', '300', '301', '302', '303', '304', '305', '306', '307', '308') AND `type_id` = "8" AND `school_type` IN ('2', '3', '0') AND ts.status=1 AND `ts`.`category_id` != 18 ORDER BY `comments_count` DESC LIMIT 0, 10 Pomagalo.com
Внимание!
Съжаляваме, но се получи проблем при опит да доставим нужната ви информация. Моля, опитайте отново.

« към сайта