Спешно ми трябват отговорите на теста! СПЕШНО!!ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКА литература! - домашна работа по литература за ученици от София в pomagalo.com

geri_petrovaa
на 03 юли 2019

Спешно ми трябват отговорите на теста! СПЕШНО!!ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКА литература!

1.Направете периодизация на Ренесанса по следната схема:ИТАЛИЯ-1 Времетраене 2 Автори/произведения/жанрове ФРАНЦИЯ-1 Времетраене 2 Автори/произведения/жанрове (Посочва се само автора,произведението и от кой жанр е това произведение) 2.Кои от изброените принципи принадлежат на КЛАСИЦИСТИЧНАТА ПОЕТИКА:,,поток на съзнанието", ,,принцип на трите единства" ,употреба на символи, ,,високи" и ,,ниски" жанрове,ненасилие на сцената,принцип на двоемирието,нормативност,конфликт между дълг и чувство. 2.Обяснете ,,принципа на трите единства" и от кой жанр се спазва: 3.Продчертайте верните отговори:,,Робинзон Крузо" е (роман,трагедия,разказ) на писателя (Даниел Дефо,Джонатан Суифт,Франсоа Волтер),написан през(XVI,XVII,XVIII) век и принадлежащ към епохата на (Ренесанса,Просвещението,Романтизма,Реализма) в (Германия, Франция,Англия,Испания,Италия). 4.В кое от изброените произведения герой твърди,че живее в ,,най-добрия от всички възможни светове":,,Монахинята" , ,,Кандид" , ,,Дядо Горио", ,,Фауст. АВТОР Е: 5.Подчертайте автора на ,,ЧОВЕШКА КОМЕДИЯ":Данте,Гьоте,Балзак. Замисълът на ,,творбата" е: 6.В романите на социалния реализъм се изобразяват:,,типични герои в типични обстоятелства" , ,,ярки индивидуалности в криза" , ,,странни герои в странни обстоятелства"(Подчертайте вярното!! Посочете автор и произведение:


домашна по Литература за Ученици в 10 клас в ЕГ, София

Отговори

Тук ще видите примерни търсения. Натиснете на желаното от вас за да го използвате.