Помощ!!!Спешно трябва да го направя за оценка!!!Имам нужда!!! - домашна работа по математика за ученици от София в pomagalo.com

niakondeva
преди 4 дни

Помощ!!!Спешно трябва да го направя за оценка!!!Имам нужда!!!

В остроъгълния триъгълник АВС с ъгъл АСВ=60 градуса са построени височините АD (D пр. на ВС) и BH(H пр. на АС)Средата на страната АВ е точка М.Изразете периметъра на триъгълник HMD и на триъгълник ABH,ако АВ = 10 см и АH= 6 cm

триъгълник точка


домашна по Математика за Ученици в 7 клас в 126 OУ "П. Ю. Тодоров", София

Отговори

Тук ще видите примерни търсения. Натиснете на желаното от вас за да го използвате.