моля много е спешно,за утре е ! - домашна работа по математика за ученици от Нови Пазар в pomagalo.com

plamen_vh
на 16 апр 2019

Моля много е спешно,за утре е !

1.Основата AB на равнобедрен триъгълник ABC лежи в разнина алфа. Разстоянието от върха C до алфа е 4см. Намерете ъгъла между алфа и (ABC), ако AB=12см. и  AC=10см

2.Катетите на правоъгълен триъгълник са 7 и 24см. Намерете разстоянието от върха на триъгълника до равнина,която минава през хипотенузата и сключва с равнината на триъгълника ъгъл 30 градуса.

3.Равнините алфа и бета са перпендикулярни и алфа пресича бета в точка c.Права m преминава през алфа, m е успоредна на c и разстояните от m до c е 3см. Точка B лежи в равнината бета и е на разстояние 4см. от c. Намерете разстоянието от точката B до правата m,


домашна по Математика за Ученици в 11 клас в СОУ "Васил Левски", Нови Пазар

Отговори

Тук ще видите примерни търсения. Натиснете на желаното от вас за да го използвате.