Спешно ми трябват решенията ! - домашна работа по математика за ученици от Нови Пазар в pomagalo.com

viktoriya.plamenova
на 14 апр 2019

Спешно ми трябват решенията !

1.Дадена е триъгълна пирамида ABM такава,че AB=16см. , BC=AC=17см. , AM=BM, ъгъл AMB=90 градуса и CM=13см. Намерете ъгъла между равнините ABM и ABC. 2.В триъгълна пирамида ABCM основата е правоъгълен триъгълник ABC с прав ъгъл при върха C и MA=MB=MC.Докажете,че равнините MAB и ABC са перпендикулярни.

спешно Спешно


домашна по Математика за Ученици в 11 клас в СОУ "Васил Левски", Нови Пазар

Отговори

Тук ще видите примерни търсения. Натиснете на желаното от вас за да го използвате.