задачи по матемитака геометрична прогресия и триъгълници спешно!! - домашна работа по математика за ученици от Севлиево в pomagalo.com

Vicky2112
на 11 апр 2019

Задачи по матемитака геометрична прогресия и триъгълници спешно!!

Номер 2 12 клас зп 12
1. Kъм реда 2 3 6 8 9 13 15 е добавено ново число. Намерете средноаритметичното на данните от новия ред ако е известно че двата реда имат една и съща медиана.

2. Дадена е геометрична прогресия 56,-28,14,-7... На колко е равен елемента а7

Ч. Даден е триъгълник ABC със страни AB=5см, AC=7cm, BC=8cm.
a)Намерете средния по големина ъгъл
b) ъглополовящата на най-малкия ъгъл
v) радиосите на вписаната и описаната окръжност
g) медиана към най-малката страна

 

задачи 12 клас забавна математика


домашна по Математика за Ученици в 12 клас в ОУ "Васил Левски", с. Шумата, Севлиево

Отговори

Тук ще видите примерни търсения. Натиснете на желаното от вас за да го използвате.