Иновационен мениджмънт. - домашна работа по икономика за студенти от Свищов в pomagalo.com

sisomich95
на 02 апр 2019

Иновационен мениджмънт.

ЧАСТ I (Задача) Предприятие инвестира в иновационен проект 200 000 лв., разпределени по години както следва: през първата – 150 000 лв., втората – 40 000 лв. и третата – 10 000 лв. Икономическият живот на проекта е 8 години, като пълно усвояване на мощностите се постига едва на 5-тата година, когато планираните чисти парични потоци достигат 55 000 лв. Нарастването на паричните потоци през първите четири години е 5%, 7%, 9%, 10%. Предприятието изисква минимум 19% възвращаемост на инвестициите. Да се определят: - чистата настояща стойност на проекта; - срока на откупуване на инвестициите. Как се изменя вашата представа за ефективността на проекта, ако изискваната норма на възвращаемост е 10%?

настояща стойност като паричните потоци ако 10


домашна по Икономика за Студенти в 4 курс в Стопанска академия "Д. А.Ценов", Свищов

Отговори

Тук ще видите примерни търсения. Натиснете на желаното от вас за да го използвате.