Ресторантьорство задание - домашна работа по управление на продажбите за студенти от Варна в pomagalo.com

memulsS
на 27 мар 2019

Ресторантьорство задание

Изчислете какво е месечното равнище на обращаемост на стоките в заведение Х, при начален стоков запас 1000 лева, краен стоков запас 500 лева и оползотворени суровини и стоки за 3000 лева?

2  Изчислете каква е месечната заетост на капацитета на заведение за хранене с 60 места, планиран коефициент на обращаемост 3 и средно дневен брой клиенти 90?

 При прилагане метода на фудкоста ако едно предястие струва на ресторантьора 4 лева, а процентът материални разходи спрямо обема на оборота е 40, колко ще е цената?

колко цената ако цената стоков запас


домашна по Управление на продажбите за Студенти в 4 курс в Колеж по туризъм при Икономически университет Варна, Варна

Отговори

Тук ще видите примерни търсения. Натиснете на желаното от вас за да го използвате.