Моля помогнете! Не разбирам!!! - домашна работа по математика за потребители в pomagalo.com

gergana.s..stoyanowaa
преди 8 дни , на 14 мар 2019 (чт)

Моля помогнете! Не разбирам!!!

даден е равностранен триъгълник ABC. Точките P и Q са външни за триъгълника ( лежат в една и съща полуравнина спрямо BC), като ъгъл PCB= ъгъл PAC= ъгъл QBC= ъгъл QAB< 30 градуса. а) докажете, че триъгълник AQP е равнобедрен и PQ || BC. б)Ако правата CP пресича продължението на BQ в т.F и ъгъл BFC=140 градуса,докажете че AP=BC.


домашна по Математика за Потребители

Отговори

Тук ще видите примерни търсения. Натиснете на желаното от вас за да го използвате.