Обединението на Италия и германия - домашна работа по история за ученици от Монтана в pomagalo.com

ivet_20028323
на 04 мар 2019

Обединението на Италия и германия

1.На кои международни форуми е потвърдена разпокъсаността на Германия и на италианските земи.

2.Прочетете документа и отговорете на въпросите.

Ние сме народ от около 22 милиона души, от незапомнени времена наричани с едно име-италиански народ, живеещи в най-естествените граници, които Бог някога е очертал,с един език,една вяра, едни обичаи, горди с най славното политическо, научно и артистично минало в европейската история, два пъти дали на човечеството връзка, призив за единство:първо-чрез Рим на императорите, а после чрез Рим на папите/като папите още не бяха изменили на мисията си/.Ние нямаме знаме, политическо име ,място  сред нациите в Европа.Ние нямаме съгласие, общ център ,общ пазар.Ние сме разпокъсани на осем държавици, независими една от друга, без връзка помежду си ,без обща цел.Една от тези държавици, заемаща  почти една четвърт от полуоствова , пренадлежи на Австрия; другите ,някои заради династични връзки, а всички, осъзнавайки своята слабост, се намират под нейното влияние.

Из статия ДжузепеМацин, септември 1845г.

а / Как може да обясните твърдението с по-тъмния шрифт?

б /Какви цели поставя Мацини пред сънародниците си ?

3. В обем до две страници  представете последиците от обединението  на Италия и Германия за международните отношения в края на ХIХ в .

4. Какво се има предвид по "голямата грешка на 1848 и 1849 година"?

5. Кое дава основание на Бисмарк за твърдението "границите на Прусия  не са благоприятни за  един здрав държавен живот"?

кои земи германия


домашна по История за Ученици в 9 клас в ПМГ, Монтана

Отговори

Тук ще видите примерни търсения. Натиснете на желаното от вас за да го използвате.