организация и технология на управлението - домашна работа по основи на управлението за студенти от Бургас в pomagalo.com

manuela.pettkowa
на 10 фев 2019

Организация и технология на управлението

Трябват ми отговори на някои въпроси до утре.. :( 

1.  Съществува ли и каква е разликата между:

-        елементи, фактори и променливи на вътрешната среда?  

-  . разпределението и структурирането на управленския персонал?

-        процес на промяна в организацията и процес на организационното развитие?

-        „процес  на решаване на проблеми” и „процес вземане на решения”?

 

2. Отговорете с да/не на следните въпроси:

-        Административно-правните условия за организация на управлението своеобразно отражение на изискванията за организационни условия в обекта на управлението ли са?  

-         Организационното проектиране може ли да бъде разглеждано като управленска функция?    

-        Администрацията на всяка организация управляваща подсистема ли е?         -

 

3. Следва ли да се разграничават организацията на управлението от организацията на производството или двете са идентични понятия?

 

 

въпроси


домашна по Основи на управлението за Студенти в 2 курс в Бургаски свободен университет, Бургас

Отговори

Тук ще видите примерни търсения. Натиснете на желаното от вас за да го използвате.