казус гражданско процесуално право за петък - домашна работа за студенти от София в pomagalo.com

shopify_
на 06 фев 2019

Казус гражданско процесуално право за петък

На 12.08.2005 г., със запис на заповед, Петров се задължава безусловно да плати на Орманджиев 5 000 евро. Падежът на тази ценна книга е на 12.08.2005 г. Петров не изпълнява поетото задължение. На 10.01.2010 г. Орманджиев предявява иск като претендира горепосоченото парично притезание. С решение от 06.12.2010 г. искът на Орманджиев е уважен изцяло. Решението не е обжалвано и е влязло в сила. На 10.06.2010 г. Петров и неговата съпруга продават на дъщеря си свой имот. Петрови са придобили този имот през време на брака си с общи средства. Те нямат сключен брачен договор. На 10.07.2010 г. дъщерята на Петров, на свой ред, продава имота. На 01.05.2012 г. Орманджиев предявява иск. Твърди, че разпоредителната сделка с недвижимия им имот го уврежда. *** ВЪПРОСИ: 1. Каква е правната квалификация на предявения на 01.05.2012 г. иск? . 2. Коя е надлежната ответна страна по него? . 3. Може ли защитата да се състои в искане за обявяване на абсолютно недействителна в нейната цялост на разпоредителната сделка, с която Петрови продават имота на дъщеря си? . 4. Как съдът следва да разпредели доказателствената тежест между страните по делото инициирано с иск от 01.05.2012 г? . 5. Възможно ли е с решение от 06.12.2010 г., съдът да присъди левовата равностойност на сума от 5 000 евро? .


домашна за Студенти в 5 курс в Нов български университет, София

Отговори

Тук ще видите примерни търсения. Натиснете на желаното от вас за да го използвате.