Геометрия за 6 клас домашна работа - домашна работа по математика за студенти от Бургас в pomagalo.com

stamat.petkov
на 03 фев 2019

Геометрия за 6 клас домашна работа

Даден е успоредник ABCD. Точките M,N и P лежат съответно на отсечките AB, AD и BD, като MP е успоредна на AD и NP е успоредна на AB. Отсечките CM и CN пресичат BD съответно в точките K и F. Ако лицето на триъгълника CFK е 12 кв.см и лицето на триъгълника MBK е 7 кв. см, колко е лицето на триъгълника DNF?

колко днф ако


домашна по Математика за Студенти в 6 курс в Бургаски университет "Проф. Асен Златаров", Бургас

Отговори

Тук ще видите примерни търсения. Натиснете на желаното от вас за да го използвате.