казуси по макроикономика -унсс 2 курс дистанционно хасково - домашна работа по макроикономика за студенти от Хасково в pomagalo.com

tonka.sarova
на 26 дек 2018

Казуси по макроикономика -унсс 2 курс дистанционно хасково

нека предположим, че в дадена страна е налице икономическа рецесия, характеризираща се със значителен спад на БВП и висока безработица.Какви мерки следва да бъдат предприети от правителството, за да стимулира съвкупното производство и да намали безработицата. Илюстрирайте графично чрез модела на разходно равновесие.Какво трябва да предприеме Централната банка на страната, за да подпомогне правителството в усилията му да ограничи спада в БВП и да ускори икономическото възстановяване. Илюстрирайте графично въздействието на тези мерки върху паричния пазар, а оттам и върху разходното равновесие.

равновесие трябва върху централната банка икономическа рецесия


домашна по Макроикономика за Студенти в 6 курс в Филиал "Икономика и управление" към УНСС- София, Хасково

Отговори

Тук ще видите примерни търсения. Натиснете на желаното от вас за да го използвате.