казуси по макроикономика - домашна работа по макроикономика за студенти от Хасково в pomagalo.com

nansinankova
на 11 дек 2018

Казуси по макроикономика

1.Нека предположим, че в дадена страна е налице икономическа рецесия, характеризираща се със значителен спад на БВП и висока безработица. Какви мерки следва да бъдат предприети от правителството, за да стимулира съвкупното производство и да намали безработицата. Илюстрирайте графично чрез модела на разходно равновесие. Какво трябва да предприеме Централната банка на страната, за да подпомогне правителството в усилията му да ограничи спада в БВП и да ускори икономическото възстановяване. Илюстрирайте графично въздействието на тези мерки върху паричния пазар, а оттам и върху разходното равновесие.

 

2. През 2009 г. българската икономика премина през краткотрайна рецесия, която прекъсна продължителния период на висок растеж. Въз основа на годишни данни на Националния статистически институт за БВП на България по метода на разходите за крайно използване анализирайте неговата обща динамика през периода 2000 – 2017 г. Коментирайте измененията в структурата на БВП по основни компоненти (индивидуално потребление на домакинствата; индивидуално потребление на правителството плюс колективно потребление; бруто образуване на основен капитал; внос и износ). Изчислете и представете графично реалните темпове на растеж на БВП, както и на посочените компоненти и коментирайте измененията в тях във времето. Какви изводи могат да се направят за промените в динамиката на компонентите след 2009 г.?

българската икономика трябва какво централната банка


домашна по Макроикономика за Студенти в 2 курс в Филиал "Икономика и управление" към УНСС- София, Хасково

Отговори

Тук ще видите примерни търсения. Натиснете на желаното от вас за да го използвате.