Задачи по висша математика - домашна работа по математика за студенти от София в pomagalo.com

didis82
на 11 окт 2018

Задачи по висша математика

ПОМОЩ!!! ПРЕДВАРИТЕЛНО БЛАГОДАРЯ!

Задача 1: Определете за кои стойности на параметъра λ системата

(λ + 3)x1 + x2 + 2x3 = λ

λx1 + (λ – 1)х2 + x3 = 2λ

3(λ + 1)x1 + λx2 + (λ + 3)x3 = 3

има решение.

а) λ ≠ 0 и λ ≠ 1;        б) λ = 0 или λ = 1;         в) λ ≠ 5;        г) λ = 8.

и Задача 2: Определете максималната стойност на функцията 

z = 3х1 + х2

върху множеството А, където А се определя от неравенствата

х1 + х2 ≤ 5

2х1 + х2 ≥ 3

х1 – х2 ≤ 2

0 ≤ х2 ≤ 3

х1 ≥ 0,

а) 12;            б) 11;             в) 13;                г) задачата няма решение.

система решение задача Решение


домашна по Математика за Студенти в 1 курс в Международно Висше Бизнес Училище, София

Отговори

Тук ще видите примерни търсения. Натиснете на желаното от вас за да го използвате.