математика - курсова работа - домашна работа по математика за студенти от София в pomagalo.com

p.petkova.94
на 09 май 2018

Математика - курсова работа

20. Решението на задачата = 2x1 − 2х2 z + 2x3 + 2x4 + 2x5 − 2x6 → min x1 + x4 + 6x6 = 9 3x1 + x2 – 4x3 + 2х6 = 2 x1 – 2x3 + x5 + 2x6 = 6 x1, …, x6 ≥ 0, е

а) zmin = 161/2;

б) zmin = 18;

в) zmin = 16;

г) задачата няма решение.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Решението на задачата

z = x1 − 2х2  − x3  →   max

                                       x1 − 3x2  − 3x3            = 4

                                                    x2         + x4    = 4

                                                           x3     + x5 = 4

                                   x1, …, x5 ≥ 0.

и точката, в която се достига максимумът, са

a) задачата няма решение;

б) zmax = 18   и   (18, 0, 0, 2);

в) zmax = 16    и   (28, 4, 4, 0, 0);

г) zmin = 16   и   (1, , 0, 2).

ВИСША МАТЕМАТИКА решение 2 Решение


домашна по Математика за Студенти в 1 курс в УНСС, София

Отговори

Тук ще видите примерни търсения. Натиснете на желаното от вас за да го използвате.