Контрол върху собствения капитал и резервите - домашна работа по финансов контрол за студенти от Варна в pomagalo.com

eli.kalina
на 21 апр 2018

Контрол върху собствения капитал и резервите

Търговско дружество "Съни"ООД участва в основния капитал на новорегистрираното дружество "ТРЕЙДИНГ" АД с апортна вноска, която му осигурява значително влияние - поточна линия с цена на придобиване 80 000лв, набрана амортизация 20 000лв и справедлива /пазарна/ цена, определена от назначени от съда вещи лица 75 000лв. Оценката, по която апортната вноска е записана в учредителния договор на акционерното дружество е 60 000лв. При извършена данъчна ревизия от органи по приходите на НАП в "Съни" ООД е установено, че за тази стопанска операция са съставени следните счетоводни статии: а/ Дебит 241 амортизации на ДМА 20 000лв Кредит 206 машини 20000лв б/ Дебит 222 инвестиции в асоциирани предприятия 60 000лв Кредит 206 машини 60 000лв Иска се да се установи дали са допуснати нарушения, респективно да се посочат по вид и размер

финансов контрол пазарна цена при която размер


домашна по Финансов контрол за Студенти в 3 курс в Икономически университет, Варна

Отговори

Тук ще видите примерни търсения. Натиснете на желаното от вас за да го използвате.