по физика много ви моля - домашна работа по физика за ученици от Варна в pomagalo.com

kallinna1998
на 09 апр 2018

По физика много ви моля

1.Защо трептящото махало спира да се движи след време?

2.Каква е пълната механична енергия на трептящото тяло?

3.Кои величини се променят по време на трептенето на махалото?

4.Колко пъти се пе роменя периодът на пружинно махало,ако масата му се увеличи 4 пъти?

5.Как се нарича движението на математическо махало,което се отклонява от равновесното си положение

6.Как се променя периодът на математическо махало,ако дължината му се намали 16пъти?

7.Периодът на махалото е 4сек.Колко е време за преместване от крайно ляво до крайно дясно положение?

8.Разстоянието изминато от махало от крайно ляво до крайно дясно положение е 20см.Колко е амплитудата на махалото?

време защо Защо


домашна по Физика за Ученици в 9 клас в СУ "Георги Бенковски", Варна

Отговори

Тук ще видите примерни търсения. Натиснете на желаното от вас за да го използвате.