моля за помощ - задачи по статистика!!! - домашна работа по статистика за студенти от София в pomagalo.com

harizmati4na
на 19 яну 2018

Моля за помощ - задачи по статистика!!!

МОЛЯ ЗА ПОМОЩ - ЗАДАЧИ ПО СТАТИСТИКА

1. В кредитния портфейл на търговска банка от 330 хил. клиента 27 хил. не си плащат редовно месечната вноска. Изчислете: а) Каква е вероятността от следващите 10 клиента 1 да се окаже нередовен платец? б) Каква е вероятността от 50 отпуснати кредита необслужваните да са не повече от 5?

2. Инвеститор иска да изчисли каква е вероятността да спечели между 10 % и 50 % от своята инвестиция в акция с нормално разпределение на възвращаемостта с µ = 3,4 % и σ = 22,3%

3. Изчислете каква е вероятността за загуба от инвестиция в акция с логнормално разпределение и параметри µL = 94,2 $ и σL = 348,9 $, ако цената на акцията в момента е 102,5 $!

4. Вие сте агро мениджър и трябва да установите с ниво на значимост 0,05 има ли увеличение на добива при дадена земеделска култура от въвеждане на нов вид тор или по-високите добиви са случайни. За целта са измерени добивите при 15 участъка където е използван новият тор и 20 участъка, където не е използван. Данните от наблюденията са представени в таблицата:

участъци обем на извадката n ср. добив дисперсия използван нов тор 15 485 кг. 35 кг не е използван 20 435 кг 22 кг

трябва ако моля помощ МОля помощ


домашна по Статистика за Студенти в 4 курс в УНСС, София

Отговори

Тук ще видите примерни търсения. Натиснете на желаното от вас за да го използвате.