единична корелация по Браве и Пирсън - домашна работа по медицина за студенти от София в pomagalo.com

velipml
на 06 яну 2018

Единична корелация по Браве и Пирсън

Задание на задача: 8 училища с определен брой ученици, които получават определна субсидия в хил лев. 1 - 72 ученика - субсидия 100,3 2- 78уч - 120,5 3 - 84 - 134,4 4 - 90уч - 126,0 5 - 100уч - 143,9лв 6 - 120ученика - 182,7 7 - 136 уч - 217,0 8 - 120уч -173,0 Нужно е да се изчисли коефициент на единична корелация по метода на Пирсъни по Браве. Да се сравнят и интерпретират резултатите. Да се построи интервал на поверителност и да се изчисли коефициент на детерминаци и да се интерпретира резултата.

които медицинска статистика брой ученици задача


домашна по Медицина за Студенти в 1 курс в УНСС, София

Отговори

Тук ще видите примерни търсения. Натиснете на желаното от вас за да го използвате.