Валчести тела (Преговор) - домашна работа по математика за ученици от Видин в pomagalo.com

bozhidar.tosev
на 03 юни 2017

Валчести тела (Преговор)

1. Прав кръгов цилиндър с радиус на основата r и височина h има периметър на осното сечение 44 см и r : h=3 : 5. Намерете повърхнината на цилиндъра в квадратни сантиметри.

4. Правоъгълен триъгълник с катети 9 и 12 см и хипотенуза 15 см е завъртян около хипотенузата си. Намерете обема на полученото тяло в куб. см.  

8. Правоъгълен трапец с основи 10 см и 6см и бедра 3 и 5 см е завъртян около голямата си основа. Намерете повърхнината и обема на полученото тяло.

тяло правоъгълен триъгълник околна повърхнина Тяло ако


домашна по Математика за Ученици в 6 клас в ОУ "Иван Вазов", Видин

Отговори

Тук ще видите примерни търсения. Натиснете на желаното от вас за да го използвате.