задача за хармонично трептене помощ - домашна работа по физика за ученици от Асеновград в pomagalo.com

piLEnceTO906
на 12 май 2017

Задача за хармонично трептене помощ

Спешно Физика 9клас!За направата на пружинно махало е използвано топче с маса 90g,а за математично махало-топче с маса 10g.Двете махала имат еднакви периоди.Колко ще е отношението Тn/Tм на периода Тn на пружинното махало към периода Тм на математично махало,ако се разменят двете теглилки?

пружинно махало спешно Спешно Величини при хармонично трептене


домашна по Физика за Ученици в 9 клас в СОУ "Кирил и Методий", Асеновград

Тук ще видите примерни търсения. Натиснете на желаното от вас за да го използвате.