спешно! информатика - 10 клас - домашна работа по информатика, ит за ученици от Варна в pomagalo.com

dimitar.vntt.ab
на 01 май 2017

Спешно! информатика - 10 клас

1. Оператор for е:

А. оператор за цикъл с фиксиран брой повторения

В. оператор за цикъл с предусловие

С. оператор за цикъл със следусловие

D. условен оператор

2. Оператор while e:

A. оператор за цикъл с фиксиран брой повторения

В. оператор за цикъл с предусловие

С. оператор за цикъл със следусловие

D. условен оператор

3. Особености на цикъл do/while е, че:

А. тялото на цикъла може да не се изпълни нито веднъж

В. тялото на цикъла трябва да се изпълни поне веднъж

С. известен е броят на повторенията

D. нито едно от изброените

4. Каква е стойността на y, след като се изпълни следния програмен фрагмент:

x=5;

y=3;

while(x!=0)

{x=x-1;

y=y+x;

}

5. Колко пъти ще се изпълни следващия цикъл и кое е последното отпечатано число:

for(i=5;i<=5;i=i+1)

cout<<i;

6. Колко пъти ще се изпълни следващия цикъл и кое е последното отпечатано число:

i=4;

do

{cout<<i;

i=i+2;}

while(i>=7);

7. Къде трябва да се инициализират променливите в условието за край на цикъл с предусловие (while):

А. в края на тялото на цикъла

В. не бива да се инициализират

С. в началото на тялото на цикъла

D. преди началото на цикъла

8. Даден е код на програма, която намира сумата на първите N естествени числа. Редовете в кода са резместени. Подредете ги правилно.

1 int N;

2 }

3 cout<<"Enter N=";

4 void main()

5 }

6 else {

7 Sum=0;

8 if(N<1) cout<<"Error";

9 cout<<Sum;

10 #include<iostream.h>

11 cin>>N;

12 long Sum;

13 for (int i=1; i<=N; i++) Sum=Sum+i;

14 {

9. Операторите за цикъл в С++ се използват за:

А. проверка на условие

В. описание на линейни алгоритми

С. описание на еднотипни, повтарящи се действия, докато е изпълнено дадено условие

D. друг отговор

10. Къде трябва да се инициализират променливите в условието за край на цикъл със следусловие (do/while):

А. не бива да се инициализират

В. в края на тялото на цикъла

С. преди началото на цикъла

D. в началото на тялото на цикъла

11. Колко пъти най-малко ще се изпълни тялото на цикъл с предусловие (while):

А. зависи от тялото на цикъла

В. зависи от това дали има условие за край

С. може да не се изпълни нито веднъж

D. най-малко един път

12. Какво представлява условието за край на цикъла:

А. логически израз

В. аритметичен израз

С. една единствена булева функция

D. една единствена булева променлива

13. Колко пъти ще се изпълни следващия цикъл и кое е последното отпечатано число:

for (int i=5; i>=5; i--)

cout<<i;

14. Колко пъти ще се изпълни следващия цикъл и кое е последното отпечатано число:

int i=4

do{

cout<<i;

i=i+2;

}while(i>=7);

15. Колко пъти ще се изпълни следващия цикъл и кое е последното отпечатано число:

int i=5;

while (i<=10){

cout<<i;

i=i+2;

}

16. Даден е код на програма, която по въведено цяло положително число N пресмята неговия факториел N!=1.2.3.4.5.......N. Редовете в кода са разместени. Подредете ги правилно.

1 if (N<1) cout<<"Error";

2 cout<<"Enter N=";

3 {

4 cin>>N;

5 int N;

6 long Fact;

7 }

8 for (int i=1; i<=N; i++) Fact=Fact*i;

9 #include<iostream.h>

10 }

11 else {

12 Fact=1;

13 cout<<Fact;

14 void main()

 

 

 

трябва програма която естествени числа майн спешно


домашна по Информатика, ИТ за Ученици в 12 клас в ОУ " Иван Вазов", Варна

Отговори

Тук ще видите примерни търсения. Натиснете на желаното от вас за да го използвате.