Задачи по програмиране C# - домашна работа по програмиране за студенти от Варна в pomagalo.com

ivettaa
на 18 ное 2016

Задачи по програмиране C#

1. Да се изведе на екрана следната конструкция: А. 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 
 Б. 7 2 5 4 3 6 1 0 
В.  2 4 6 8 10 9 7 5 3 1 
 
2. Да се напише програма, която извежда на екрана всички трицифрени числа, сумата от цифрите, на които е двуцифрено число, което се дели на 3. 
 
3. Да се напише програма, която извежда всички четирицифрени числа, които имат поне две еднакви цифри.
 
 4. Да се въведе от клавиятурата едноцифрено число и да се изведат на екрана всички трицифрени числа, в които се съдържа числото.
 
 5. Да се напише програма, в която да се въвежда цяло число и да се изведат на екрана единиците от двоичния му еквивалент. Пример:  10 Резултат:  11   15   1111 
 
6. Да се въведе число от клавиатурата и да се намери средно аритметичната стойнсот от цифрите му. Пример:  24 Резултат:  3   2356   4 
 
7. Да се въведът две числа a,b от клавиатурата и да се намери: 
А. Общите им делители.
 Б. Сумата от числата между а и b, които се делят на 7. 
В.  Изведат числата между a и b, които са прости числа. 
Г. Сумата на числата между а и b, които се делят на 5 и 3 едномременно. 
 
8. Ако N=5, да се изведе на екрана следната фогура: А.  55555  
Б. 5555511111  
В. X _ _ _ X  44444     44442222   _ X _ X _  33333       333333   _  _ X _ _  22222         2244   _ X _ X _  11111           15   X _ _ _ X 
 
Г.  X _ X _ X Д. X X X X X  E.  3  _ X _ X _  X O O O X   3 2  X _ X _ X  X O O O X   3 2 1  _ X _ X _  X O O O X   3 2  X _ X _ X  X X X X X   3
 
 9. Да се попълни едномерен масив с N случайни числа в интервала от -10 до 10, където N се въвежда от клавиатурата и да се определи:
 А. Да се намери броят на елементите, които са след елемент с четна стойност и са нечетни
. Б.  Да се намери сумата на всички елементи след елемнет К, където К се въвежда от клавиатурата. 
В.  В друг масив да се прехвърлят тези елементи, които стокйността на елемента се дели на индекса му.  Например:    2 7 6 1 4 6 7  Резултат: 7 6 4   0 1 2 3 4 5 6 
Г. Да се заменят всички отрицателни стойности с разликата им до 10. Например: -4 с 6, -5 с 5 
Д. Да се заменят всички четни стойности с 0.

програмиране ЗАДАЧИ ПО ПРОГРАМИРАНЕ


домашна по Програмиране за Студенти в 3 курс в Икономически университет, Варна

Отговори

Тук ще видите примерни търсения. Натиснете на желаното от вас за да го използвате.