7 - pomagalo.com

radina.arsova
02 2016

М 7

Равнобедрен триъгълник ABC AA1 и BB1 с височини. Докажете че A1B1 е успоредна на AB.


". ",

. .