I. Да се намери оптималното решение на задачата като се използва графичният метод: - домашна работа по икономика за студенти от Варна в pomagalo.com

dtenyz
на 11 май 2016

I. Да се намери оптималното решение на задачата като се използва графичният метод:

maх(min):Z=3х1+2х2

 
х1+х2≥1
2x1+3x2≤6
x1 − x2 ≤ −1 
x1 + x2≤6
x1≥0 x2≥0

решение метод като


домашна по Икономика за Студенти в 2 курс в Икономически университет, Варна

Отговори

Тук ще видите примерни търсения. Натиснете на желаното от вас за да го използвате.