Периферни ъгли 8 клас.. Спешна домашна работа... - домашна работа по математика за ученици от София в pomagalo.com

zdravka.georgievas
на 10 май 2016

Периферни ъгли 8 клас.. Спешна домашна работа...

Дъгата MN в окръжност k е 75°. През точка M е построена допирателна t към k. Намерете периферните ъгли, които допирателната образува с хордата MN.

периферен ъгъл много спешно


домашна по Математика за Ученици в 8 клас в 117 СОУ "Св. Св. Кирил И Методий", София

Тук ще видите примерни търсения. Натиснете на желаното от вас за да го използвате.