Да се напише програма (на C++) - домашна работа по информатика, ит за студенти от Русе в pomagalo.com

innnkaaa
на 31 дек 2015

Да се напише програма (на C++)

Да се напише програма (на C++) с функция main () и избор чрез меню на функции за: 
- Въвеждане от клавиатура на размерност (с проверка за коректност) и елементи на масив от цели числа K(L) (L <= 40); 
- Изчисляване на средно-аритметичното от числата в масива, които се делят без остатък на 6; 
- Изчисляване на сумата на различните от нула числа и броя на нулевите числа в масива; 
- Намиране на максималното отрицателно число в масива и неговия пореден номер; 
- Извеждане на екран на резултатите от съответното изчисляване, както и на въведените числа в масива (с подходящи текстове). 

програма на ц


домашна по Информатика, ИТ за Студенти в 1 курс в Русенски университет "Ангел Кънчев", Русе

Отговори

Тук ще видите примерни търсения. Натиснете на желаното от вас за да го използвате.