Домашно по Човек и Природа за 6 клас - домашна работа по човекът и природата за ученици от Козлодуй в pomagalo.com

raya_abarova
на 03 ное 2015

Домашно по Човек и Природа за 6 клас

Домашно по Човек и природа за 6клас зад.3 За 30 минути колоездач изминава 10км път. Колко е скоростта на колоездача? а) 5 km/h б) 10 km/h в) 20 km/h г) 30 km/h С РЕШЕНИЕ зад.4 Колко път ще измине за 1 минута лястовица, която лети със скорост 15 m/s? a) 15m б) 0,15 m в) 90 m г) 900 m С РЕШЕНИЕ: зад.5 Коя от изброените скорости е най-голяма? а) 108 km/h б) 40 m/s в) 10800 m/h г) 0,4 km/s С РЕШЕНИЕ: зад.6 Представете си, че карате автомобил със скорост 72 km/h. На пътя внезапно изскача куче. Колко метра че измине автомобилът, преди да натиснете спирачките, ако вашето време на реакция 0,7 s? a) 14 m б) 50,4 m в) 28,6 m г) 7m С РЕШЕНИЕ: зад.11 Момичето от рисунката тегли скрина със сила 90 N, но той остава в покой. Колко е силата на триене F с която подът действа на скрина? а) F= 90 N б) F> 90 N в)F< 90 N г) F=0 С РЕШЕНИЕ: зад.12 С каква сила работникът от рисунката трябва да тегли въжето, за да издигне пясък? Теглото на косата е 220 N? а) 440 N б)220 N в)110 N г)55 N С РЕШЕНИЕ: СПЕШНООО ЕЕЕ МНОГО ВИ МОЛЯ

човек природа трябва моля колко метра лети със скорост


домашна по Човекът и природата за Ученици в 6 клас в СОУ "Христо Ботев", Козлодуй

Отговори

Тук ще видите примерни търсения. Натиснете на желаното от вас за да го използвате.