Спешно, Микроикономика, - домашна работа по микроикономика за студенти от Варна в pomagalo.com

umorihsee
на 31 окт 2015

Спешно, Микроикономика,

На пазара в селище Х се предлагат четири основни стоки А,Б,В и Г.Цената на А се променя от 8 на 12лв., вследствие на което търсените количества от четирите стоки се променят.Промените са отразени в таблицата :

                                 А      Б     В       Г

Q1 при цена 8лв       20   22    17      8

Q2 при цена 12лв     14    30    11     8

 

 

а) Изчислете процентното изменение на търсеното количество от А и определете еластичността на тази стока

б) Изчислете кръстосаната еластичност на стоката А от Б,В и Г и коментирайте зависимостта между тях

което основни променят Еластичност


домашна по Микроикономика за Студенти в 1 курс в Икономически университет, Варна

Отговори

Тук ще видите примерни търсения. Натиснете на желаното от вас за да го използвате.