туристически пазари профил на чуждите туристи - домашна работа по туризъм за студенти от Кърджали в pomagalo.com

damqn.dimitrov.50
на 21 мар 2015

Туристически пазари профил на чуждите туристи

ЗАДАЧА 2 ПРОФИЛ НА ЧУЖДИТЕ ТУРИСТИ Страна 2011 2012 2013 Реализирани нощувки Пренощували лица Дял в % Реализирани нощувки Пренощували лица Дял в % Реализирани нощувки Пренощували лица Дял в % Общо 12461275 2422524 100 13451440 2632062 14370426 2820673 100 ЕС 8053444 1587674 8144788 1642375 8299093 1681314 Други европейски страни 3147346 485731 3885788 635225 4398673 740965 САЩ 85575 34076 104127 39581 96279 41034 Япония 20743 12823 24493 13969 31269 17641 1. Изберете си туристически пазар- туристи от ЕС, други европейски страни или САЩ; 2. Изберете си две години за сравнение нопр. 2012 и 2013 3. Пресметнете относителния дял на туристите от избраната от Вас страна спрямо общия брой туристи; 4. Какви промени се наблюдават – ръст или спад на посещенията във Вашия туристически пазар?

пазар или европейски страни туристически пазар задача


домашна по Туризъм за Студенти в 4 курс в Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, Кърджали

Отговори

Тук ще видите примерни търсения. Натиснете на желаното от вас за да го използвате.