Трябва ми тема по Обектно-ориентирано програмиране - домашна работа по програмиране за ученици от Асеновград в pomagalo.com

angeluzunski26
на 14 мар 2015

Трябва ми тема по Обектно-ориентирано програмиране

Обектно-ориентираното програмиране предоставя нов подход при решаването на задачи, който води до по-стриктно управление на програмния код. Това се постига с няколко нови концепции - по-силно изразена процедурна абстракция и абстракция на данните, капсулиране ("скриване" на детайлите на вътрешните за класа действия) и възможност за изграждане на йерархия от типове.

Разгледайте основните характеристики на С++ като обектно-ориентиран език, посочете конкретни стандартни грешки, които лесно могат да бъдат избегнати, ако се използва обектно-ориентиран инструментариум. Посочете значението на капсулирането за постигане на добро управление на програмния код (структура, вътрешни връзки на зависимост между отделните програмни части, нива на изолиране на отделните части на кода, промени и поддържане).

тема трябва обектноориентирано програмиране програмиране


домашна по Програмиране за Ученици в 12 клас в ОУ "Отец Паисий", Асеновград

Отговори

Тук ще видите примерни търсения. Натиснете на желаното от вас за да го използвате.