ЗИП-География, 10 клас МНОГО Е ВАЖНО! - домашна работа по география за ученици от Шумен в pomagalo.com

merlin.ignatova
на 24 фев 2015

ЗИП-География, 10 клас МНОГО Е ВАЖНО!

1.Посочете причините за ниските проценти на заетост в обслужващата сфера на Североизточния регион?
а)развитието на туризма
б)развитие на добивната промишленост
в)неравномерното разпределение на
г)развитието на селищната мрежа

2. Обезводняването на южните и западните крайгранични територии на България е признак за:
а) преходния характер на природногеографското й положение
б)разделителните функции на границите на 90-те години на 20-ти век
в)удобното транспортно географско положение на страната
г)участието й в международното разпределение на труда

3. Защо режимът на р. Осъм се различава от режима на р. Тунджа?
а) защото текат в различни посоки
б) защото имат различна дължина
в)защото текат през различни територии с различен релеф и климат
г)защото се оттичат в различни водосборни басейни
 

Проценти мрежа посочете селищната мрежа обслужващата сфера


домашна по География за Ученици в 10 клас в СОУ "Св. Климент Охридски", Шумен

Отговори

Тук ще видите примерни търсения. Натиснете на желаното от вас за да го използвате.