много е спешно някои може ли да помогне - домашна работа по география за студенти от София в pomagalo.com

martin.bahchevanov
на 02 фев 2015

Много е спешно някои може ли да помогне

І. Обща характеристика на река Макензи 1.начало 2.притоци 3.водосборен басейн ІІ. Природни условия в поречието на река Макензи 1. климат 2.релеф 3.геология и хидрология 4.почви и растителност ІІІ. Структура на оттока на река Макензи ІV. Режим на оттока на река Макензи - месечно и сезонно разпределение на оттока - годишно разпределение на оттока - химичен състав V. Екологично състояние и използване на водите Много е спешно някой може ли да помогне

обща характеристика помогне може спешно годишно разпределение


домашна по География за Студенти в 2 курс в СУ "Св. Климент Охридски", София

Отговори

Тук ще видите примерни търсения. Натиснете на желаното от вас за да го използвате.