динамичен матричен баланс на паричния оборот - домашна работа по финанси на фирмата за студенти от София в pomagalo.com

kirakitova
на 18 ное 2014

Динамичен матричен баланс на паричния оборот

ИМЕ: Ф.Н. ГРУПА: "Изходящи парични потоци→ Входящи парични потоци↓" "OH (Y)" S.11 S.15 S.14 "S1311 + S.1313" S.125 S.1314 "S.123 + S.124" "S.121 + S.122" S.2 СУМИ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 "Нефинансови стопански предприятия (S.11)" 1 "Нефинансови нестопански организации (S.15)" 2 Домакинства (S.14) 3 Държава (S.1311 + S.1313) 4 "Застрахователни дружества и пенсионни фондове (S.125)" 5 "Социалноосигурителни фондове (S.1314) " 6 "Други финансови институции (S.123 + S.124)" 7 Банкови институции (S.121 + S.122) 8 Външни субекти (S.2) 9 СУМИ 10 11 "ОК (Z)"

име пенсионни фондове стопански предприятия институции


домашна по Финанси на фирмата за Студенти в 2 курс в УНСС, София

Отговори

Тук ще видите примерни търсения. Натиснете на желаното от вас за да го използвате.