Казус Човешки ресурси - домашна работа по управление на човешките ресурси за студенти от Благоевград в pomagalo.com

tkerezova
на 07 апр 2014

Казус Човешки ресурси

Казус за решаване по човешки ресурси ? Зададени са въпросите , но не знам как да отговоря

КАЗУС
„Не стигат хора и това си е!” Не стигаха хора и това си е! Как да разпредели работата, като все изникваха нови неща. Каменов беше затрупан до гуша с всевъзможни задължения - от контрола за атестирането на служителите, до удължаването на договора на чистачката леля Гена и разработването на нова информационна система за УЧР. Списъкът от задачи непрекъснато набъбваше и той все повече се задъхваше - работеше много, но никога не успяваше да приключи с всички важни задачи. Всичко беше важно, а никой не познаваше така добре работата като него. Беше се опитвал да се отърве от някои задачи, но след това се проклинаше, че се е предоверил. И ставаше все по-убеден привърженик на поговорката "На вълкът врата му е дебел, защото сам си върши работата". И все пак, на последният семинар в столицата, говорейки с колегите от други общини установи, че при тях нещата са по-добре организирани. Оказа се, че всичко по-скоро клони към добро планиране на необходимия персонал и неговото управление. След последната консултация със специалист по организационна диагностика, директорът Каменов си каза: "Ще опитам за последен път. Ако и сега не стане..." За целта Каменов старателно си направи план: 1. Мишев ще се занимава с въпросите за атестацията. Той е стар кадър,познава добре работата и ще се справи. Вярно, че хората много не го обичат, защото като му дадеш власт се вживява в ролята на началник и започва да "коли и беси", но нали в края на краищата работата ще върви. Така и ще направя. Пък ако нещо стане и работата започне да куца, сам да си носи отговорността. След като му давам власт ще трябва да отговаря! 2. За обучението на низовите ръководители, което започнахме миналия месец, ще отговаря Маруся. Тя отговаря за обучението отскоро, но е амбициозна и ще се научи. С нея подробно ще уточни какво и как трябва да се прави, а в процеса на работата ще я наблюдава отблизо и при нужда ще и помага. Важното е да се убеди,че може да върши тази работа самостоятелно. 3. Какво да прави с новата информационна система за управление на човешки ресурси? Кой може да предвиди, че толкова бързо след приемане на стратегията за електронно правителство ще ги натиснат за внедряване. Виждате ли грешки в планирането на човешките ресурси в организацията? Как може да се оптимизира работата на отдела? А може ли да си „освободи” Каменов от безкрайните задачи? Предложете подход за справяне със ситуацията в организацията.

как Казус КАК


домашна по Управление на човешките ресурси за Студенти в 3 курс в Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград

Отговори

Тук ще видите примерни търсения. Натиснете на желаното от вас за да го използвате.