Моля за помощ относно създаване на програма на езика С - домашна работа по програмиране за ученици от София в pomagalo.com

neli1012
на 14 сеп 2013

Моля за помощ относно създаване на програма на езика С

Създайте програма на Си, за намиране стойността на функцията  F, без да пресмятате корените на квадратно уравнение от вида:   3*x* x  + b*x – c/3=0.

Въведете коефициентите на уравнението чрез ”scanf”. Направете проверка при така зададените стойности на коефициентите 'b' и 'с'. Използвайки формулите на Виет пресметнете функциите:

Y=(X1)2+(X2)2  - X1*X2;

Z=4*(X1*X2);

F= Y - Z

С подходящ текст изведете резултатите на екран.

програма езика С коефицентите функцията формулите на Виет


домашна по Програмиране за Ученици в 12 клас в Професионална гимназия по телекомуникации, София

Отговори

Тук ще видите примерни търсения. Натиснете на желаното от вас за да го използвате.