Казус по застраховане - домашна работа по застрахователно дело за студенти от София в pomagalo.com

chernia1984
на 29 юни 2013

Казус по застраховане

Самостоятелна работа: Застраховане Потърсете застрахователни компании, предлагащи застраховане имущество в България. Предположете даден имот, който трябва да се застрахова. Опишете накратко имота и застраховките, които три застрахователни компании могат да му направят, съответно, условия, премии, стойност на обезщетенията. Подредете съществената информация по трите застраховки в таблица и изберете най-изгодната застраховка според Вас. Обосновете накратко избора си.

самостоятелна работа които трябва според вас Си


домашна по Застрахователно дело за Студенти в 2 курс в Нов български университет, София

Отговори

Тук ще видите примерни търсения. Натиснете на желаното от вас за да го използвате.