Задача по статистика - домашна работа по бизнес статистика за студенти от София в pomagalo.com

noJIuTy
на 04 юни 2013

Задача по статистика

Изчислете показателите за квартилно отклонение, средна разлика и стандартно отклонение в абсолютен и в относителен вид за реда, характеризиращ разпределението на 140 работниците една фирма по петгодишни възрастови групи, както следва: под 24-7бр., 25-29-30бр., 30-34-40бр., 35-39-22бр./ 40-44-15бр., 45-49-11бр., 50-54-0бр. и над 55-3бр.квартилноотклонение

квартилно отклонение задача


домашна по Бизнес статистика за Студенти в 5 курс в УНСС, София

Отговори

Тук ще видите примерни търсения. Натиснете на желаното от вас за да го използвате.