Метрични зависимости в правоъгълен триъгълник - домашна работа по геометрия и топология за ученици от Ловеч в pomagalo.com

cvetelina_sarmenova21
на 25 май 2013

Метрични зависимости в правоъгълен триъгълник

1) В трапеца ABCD (ABIICD), ъглополовящата на angle DAB пресича бедрото BC в неговата среда M; AM=4 см, AD=5 см. Да се намери DM.
отг. 3 см

2) Да се намерят диагоналът и бедрото на равнобедрен трапец с основи 20 см и 12 см, ако се знае, че центърът на описаната му окръжност лежи на голямата основа на трапеца.
отг. 8√5см и 4√5см

3) Дадени са две окръжности k1(O1;R=12см) и k2(O2;R=7см). Построена е общата им външна допирателна M1M2. Да се намери тази допирателна, ако O1O2:M1M2=√5:2
отг. 10 см 

метрични зависимости


домашна по Геометрия и топология за Ученици в 9 клас в ПМГ, Ловеч

Отговори

Тук ще видите примерни търсения. Натиснете на желаното от вас за да го използвате.