решание на задача от счетоводство - домашна работа по счетоводство за студенти от София в pomagalo.com

aq_ivanova
на 14 юни 2012

Решание на задача от счетоводство

Предприятие има следните активи и пасиви: 1.Материали – 10 000лв 2.Задължения към доставчици – 15 000лв 3.Печалба от текущата година – 3 000лв 4.Вземания от клиенти – 4 000лв 5.Задължения към персонала – 5 000лв 6.Готова продукция – 4 500лв 7.Парични средства в каса – 2 500лв 8.Парични средства в разплащателната сметка – 18 000лв 9.Машини – 40 000лв 10.Транспортни средства – 50 000лв 11.Програмни продукти – 3 000лв 12.Компютърна техника – 6 000лв 13.Непокрита загуба от минали години – 2 000лв 14.Общи резерви – 5 000лв Въз основа на горните данни определете: основния капитал собствен капитал съставете баланс 1.Съгласно амортизационен план е начислена амортизация на следните активи: а/ машини в основното производство – 30 000лв. б/ транспортни средства в спомагателното производство – 80 000лв. в/ компютърна техника в администрацията – 10 000лв. г/ лиценз в основното производство – 8 000лв. д/ програмен продукт за обработка на счетоводната информация – 500лв В своята счетоводна политика предприятието е заложило константно дегресивния метод с коефициент на ускорение 2. Иска се: 1. Да се определи амортизационната квота за първата година на всеки актив 2. Да се изчисли месечната амортизационна квота за първата година на всеки актив. 3. Да се отрази разхода за амортизация /месечна/ като разходи по икономически елементи и видове дейности.

има дейности амортизационен план като казус счетоводство


домашна по Счетоводство за Студенти в 4 курс в Международно Висше Бизнес Училище, София

Отговори

Тук ще видите примерни търсения. Натиснете на желаното от вас за да го използвате.